kdialog s teplotami pocitace
  1. kdialog --msgbox "$(sudo mbmon -c 1 |grep -i temp |awk '{print "temp1: " $2 "C\ntemp2: " $3 "C\nhdd fan: " $6 " RPM\ncpu fan: " $7" RPM"}' |sed 's/,//g' &&sudo hddtemp /dev/sda |awk '{print "hdd temp: " $3 "\n"}')" --title "Teploty"
  2.  
  3. #pro spravnou funkcnost je potreba povolit mbmon a hddtemp pod sudo bez hesla  rovnez upravit cisla promennych dle aktualniho pocitace
Parsed in 0.005 seconds