1. automatické p?ipojení pomocí zápisu v /etc/fstab:
 2.  
 3. curlftpfs#ftpuzivatel:ftpheslo@ftp.server/konkretni/cesta /pripojny/bod fuse allow_other,rw,user,noauto 0 0
 4.  
 5.  
 6. ru?ní p?ipojení:
 7.  
 8. curlftpfs ftp.server/konkretni/cesta /pripojny/bod -o user=ftpuzivatel:ftpheslo,allow_other
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13. pro anonymní režim FTP u /etc/fstab:
 14.  
 15. curlftpfs#ftp.server/konkretni/cesta /pripojny/bod fuse rw,user,noauto 0 0
 16.  
 17.  
 18. ru?n?:
 19.  
 20. curlftpfs ftp.server/konkretni/cesta /pripojny/bod
 21.  
 22.  
 23.  
 24. pro toto p?ipojování je pot?eba mít nainstalovaný balí?ek fuse-utils a curlftpfs, uživatel m?sí rovn?ž být ?lenem skupiny fuse (sudo adduser $USER fuse), pro odpojení se použije p?íkaz sudo umount /pripojny/bod/ p?ípadn? fusermount -zu /pripojny/bod/
Parsed in 0.003 seconds