teploty.sh zobrazeni teplot pc
 1. #!/bin/sh
 2. ## zobrazuje teploty pocitace, promenne ve funkci TEPL je potreba upravit dle
 3. ## aktualniho pocitace a rovnez povolit prikazy mbmon a hddtemp pod sudo bez hesla
 4. ## pro zobrazenÝ teplot v terminalu pouzijte teploty.sh bez argumentu
 5. ## pro zobrazenÝ teplot v dialogovem okne pouzijte argument --dialog
 6. ## pro zobrazeni teplot v popup okne kazdych 300s, pouzijte --popup
 7. ## pro zabiti scriptu pouzijte prikaz: kill -9 $(pidof -x teploty.sh) &killall sleep 300s
 8. ## v pripade, ze mbmon nenajde zadne senzory, lze pouzit prikaz sensors a upravit script
 9.  
 10. export DISPLAY=':0'
 11.  
 12. TEPL(){  
 13. sudo mbmon -c 1 |grep -i temp |awk '{print "temp1: " $2 "░C\ntemp2: " $3 "░C\nhdd fan: " $6 " RPM\ncpu fan: " $7" RPM"}' |sed 's/,//g'
 14. nvidia-settings -q gpucoretemp |grep '):' | awk '{print "gpu temp: " $4 "░C"}' | sed 's/\.//'
 15. sudo hddtemp /dev/sda |awk '{print "hdd temp: " $3 "\n"}'
 16. }
 17.  
 18.  
 19. if [ -z $1 ]
 20. then
 21. TEPL
 22. elif [ "$1" == "--popup" ]
 23. then
 24. while :
 25. do
 26. kdialog --title "Teploty" --passivepopup "$(TEPL)" 7
 27. sleep 300s
 28. done
 29. elif [ "$1" == "--dialog" ]
 30. then
 31. kdialog --msgbox "$(TEPL &&echo " ")" --title "Teploty"
 32. else
 33. echo "Usage: teploty.sh bez argumentu nebo --popup nebo --dialog"
 34. fi
Parsed in 0.012 seconds